MaKo
Janvāris 29., 2020 
01:53 pm - Ventilators
Atcerieties vēl seno Cibas literāro kapustņiku Ventilators?
Atradu, ka mans darbs vēl saglabājies - http://klab.lv/community/ventilators/26486.html
Internets neko neaizmirst...
UPD - arī http://klab.lv/community/ventilators/43659.html
This page was loaded Sep 22. 2023, 10:30 pm GMT.