MaKo
Februāris 24., 2019 
01:28 pm - Uguns
Nupat garām mājiņai gaudodami ugunsdzēsēji aiztrauca. Viens minējums - kaut kur Ķemeru rezervātā kāds alternatīvi apdāvinātais sācis ikpavasara tradīcijas piekopt. Kūlu dedzināt.
This page was loaded Aug 23. 2019, 8:10 am GMT.